Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Ignaciánska spiritualita I.: „Náš spôsob postupovania“

Nie je ľahké definovať súbor postojov, zvykov a hodnôt, ktoré dávajú ignaciánskemu dielu charakteristickú črtu. Jezuiti, a tiež ľudia, ktorí pracujú v rôznych ignaciánskych dielach, sa často odvolávajú na „náš spôsob postupovania“. Keď Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov, zostavoval hlavné dokumenty Spoločnosti Ježišovej, venoval mnoho pozornosti tomuto „nášmu spôsobu postupovania“. Viac ako o formulovanie pravidiel sa však zaujímal o celkový prístup k človekovi. Nevysvetlil jezuitský spôsob života v detailoch, ale kladne hodnotil určitý spôsob myslenia, modlitby a správania. V tejto útlej knižočke si volím podobnú metódu. Usilujem sa odpovedať na otázku „Čo je ignaciánska spiritualita?“ nie systematickou analýzou, ale opisom pojmov a postojov, ktoré našu spiritualitu charakterizujú. Ignaciánsku spiritualitu nemožno totiž zachytiť nejakým pravidlom alebo súborom cvičení, presne vymedzených rázom modlitby a praktických pobožností. Je to duchovný „spôsob postupovania“, ktorý ponúka odvážne videnie života, chápanie Boha, reflexívny vzťah ku každodennému životu, kontemplatívnu formu modlitby a taký postoj k svetu, ktorý je plný úcty a dôvery, že Boha možno nájsť vo všetkých veciach. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Adventné a vianočné symboly

Adventné obdobie

Advent (z latinského „adventus“, čo značí príchod) znamená príchod Krista, ktorého už dlho očakávame. Toto štvortýždňové obdobie je pre všetkých veriacich predovšetkým časom duchovnej prípravy, pôstu a pokánia pred samotnými Vianocami, spomienkou na narodenie Krista.

Advent sa spomína už v Ríme v 5. storočí, ďalšie zmienky sú zo 6. storočia z Francúzska. Adventné obdobie v tom čase zahŕňalo až šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny ráz. Až pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele, čo malo symbolizovať 4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja. Svoju konečnú podobu však Advent nadobudol až v 8. – 9.storočí.

Obsah Adventu, jeho význam vyjadrujú aj staré adventné piesne, tzv. roráty. Vznikli podľa biblických prorockých textov. Roráty sa začínali spievať už pred svitaním a mali ľuďom pripomínať, že pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo v temnotách“. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook48Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Advent ako čas pre rozpoznávanie znamení nádeje

Ako hovoríme tomu, keď sme veľmi uponáhľaní, nepokojní a nič nestíhame?“ opýtala sa jedna pani učiteľka žiakov. „Advent!“ vykríkol jeden z nich. Takýmto postrehom začala redaktorka „Katolíckych novín“ v jednom zo svojich úvodníkov na Prvú adventnú nedeľu. Vo svojom texte poukázla na rozpor medzi deklarovaným obsahom kresťanského adventu, ktorým je stíšenie, meditatívne pripravovanie sa na niečo veľmi dôležité a pekné, a skutočnosťou dnešného adventu, pre ktorú je typickým zháňanie sa po obchodoch, státie v dopravných zápchach a nervozita z množstva úloh, ktoré treba stihnúť pred sviatkami a záverom kalendárneho roka. Uvedomil som si túto skutočnosť, keď som sa rozhodol dávať duchovné cvičenia v advente, mysliac si, že ľudia využijú tento čas na stíšenie a duchovnú prípravu na Vianoce. No mýlil som sa. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook17Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Umenie Ducha: Cigánska Madona

V predsieni jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch, od 2. decembra 2017, kde už siedmy rok pokračuje projekt UMENIE DUCHA,  počas adventu predstavujeme dobovú kópiu diela Cigánska Madona podľa Bartolomé Estebana Murilla.
Dielo je výnimkou projektu, zameraného na súčasné umenie a odkazuje na obdobie, keď rehoľa jezuitov patrila k lídrom a hlavným iniciátorom nových umeleckých koncepcií. Činíme tak tiež z príležitosti 400. výročia narodenia tohto výtvarníka (*1617). 

Viac info: 2017_9_Murillo

alebo Tu.

Zdielať na Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Svedectvo o živote v spoločenstvách CVX

Svedectvo o spoločnom živote v rodine uprostred spoločenstiev CVX.

24. november 2017, Mirka a Oliver Šiškovci

Zdielať na Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky