Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

5 – mesačné DC: 4. týždeň

Texty 4. týždňa 5 – mesačných duchovných cvičení vo všednom dni nájdete tu: 4. týždeň

 

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

5 – mesačné DC: 3. týždeň

8Prvý deň
BOŽIA  LÁSKA  – Hlavná skúsenosť:    Cit – prejavy lásky otca a matky, súrodencov

Odpor: Spomienky  na  autoritatívnu  a necitlivú  lásku

Charakteristika a prejavy:

Boh, v ktorom je zahrnutý mužský aj ženský princíp – On je našou Matkou aj Otcom:
Vyrovnanosť medzi: láskou, citlivou na stavy našej duše – ženský aspekt
lásku, ktorá sa snaží uspokojiť všetky materiálne potreby – mužský aspekt
Ženský aspekt Boha – láska nežná, citlivá, láskavá, ohľaduplná, milosrdná; dôvera v nás napriek našim chybám; citlivosť vľúdna a vynaliezavá
Mužský aspekt Boha – láska praktická, povzbudzujúca, nič si neprivlastňuje; rešpektuje slobodu, necháva slobodu konať chyby ale pomáha zbavovať sa ich dôsledkov; otvára cesty, je veľkodušná
Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Ak sme teda stvorení na obraz Boží a sme muži i ženy, musia byť v Bohu mužské i ženské vlastnosti.

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Gn 1, 27) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

5 – mesačné DC: 2. týždeň

7Obrazy Boha – HĽADANIE SVOJEJ TVÁRE

(V tomto týždni budeme v rámci DC napredovať nie klasickou meditatívnou modlitbou, ale tzv. formou „Lectio divina“, to zn., že po klasickom „ignaciánskom“ úvode do modlitby budeme čítať texty, uvažovať o tom, ako sa dotýkajú nás samých a hlbšie preciťovať obsahy, ktorými sa nás budú vnútorne dotýkať).

 Prvý deň

Pod rôznymi podobami či prejavmi Božej tváre sa rozumie, že Božia láska sa prejavuje mnohorakými spôsobmi. Boh nás miluje a Boží obraz v nás sa vytvára práve podľa toho, či sme schopní prijať jeho lásku. Ona je zdrojom, z ktorého pramení naša sila lásku dávať – „Boh je samá štedrosť a my sme samá potreba“ (sv. Augustín).

Božia láska je tvorivou silou nášho života, rodí nás a udržuje v ňom. Viera v ňu nás vovádza do plnosti života, ktorý nám prišiel darovať Ježiš.

Naša schopnosť plne prijímať Božiu lásku, ktorá nás utvára a udržuje, priamo závisí od toho, aký obraz máme o sebe. Často sa totiž nechávame presvedčiť pocitom, že náš život nemá hodnotu. To je tragický omyl. Takéto chápanie skutočnosti nám bráni prijať Boha ako lásku a seba pokladať za hodných milovania. Dôsledkom toho neprijímame Kristovu základnú výzvu uveriť v radostnú zvesť lásky a Božej prozreteľnosti. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

5 – mesačné DC: Začíname

251. týždeň

Princíp a fundament

“Človek je stvorený, aby chválilBoha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu a takýmto spôsobom si spasil dušu; a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka,
aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho vyplýva, že človek ich má natoľko užívať, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa zrieknuť, nakoľko mu v tom prekážajú.

Preto je potrebné, aby sme sa urobili indiferentnými voči všetkým stvoreným veciam vo všetkom tom, čo je ponechané slobode našej ľubovôle a nie je jej to zakázané;
takže z našej strany nechceme radšej zdravie ako chorobu, radšej bohatstvo ako chudobu, radšej česť ako potupu, radšej dlhší ako kratší život, a tak dôsledne vo všetkom ostatnom, túžiac po tom a voliac si jedine to, čo nás lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme stvorení.” (Ingác z Loyoly) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

5 – mesačné DC: príprava č. 4

Metóda ignaciánskej meditácie

Pre efektívne prežitie duchovných cvičení, bude potrebné vytvoriť si každý deň hodinu ticha na modlitbu prostredníctvom metódy ignaciánskej meditácie. Najlepšie je každý deň v tú istú hodinu.

  1. Prípravná modlitba: ešte to vlastne nie je modlitba, je to akási príprava na modlitbu, ktorá spočíva predovšetkým v dvoch bodoch:

Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky