Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Posti sa, ale aj dopraj si…

23Posti sa od:  

— vyzdvihovania a poukazovania na odlišnosti

— myšlienok na svoje choroby a trápenia

— slov ktoré očierňujú špinia a zraňujú

– posuzdovania iných

— hryzavej nespokojnosti

— hnevu

— pesimizmu Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook96Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Pôst so sv. Ignácom – 2. časť

5_Ignac_P.Norman O´Neal SJEšte viac do hĺbky…

V štvrtom pravidle (213) ide sv. Ignác viac do hĺbky: nerozlišuje viac medzi chlebom, nápojom a inými potravinami, ale navrhuje proces pre „dosiahnutie strednej, umiernenej, striedmej cesty, ktorú treba zachovávať v jedení a pití“. Nasledujme postupný vývoj citovaním krok po kroku túto časť, ktorá nie je bez paradoxov. „Keď dávame pozor na to, aby sme neochoreli a tiež odopieraním si toho, čo vyhovuje  čo je normálne a potrebné, rýchlejšie dosiahneme strednú cestu. – (pozn. Španielsky text znie „el medio que debe tener…“ Vybrali sme preto odtieň  „spôsob bytia“ „časovo sa zhodovať so samým sebou“ ktorý prináša tento výraz spoločne, lebo priamy vzťah k jedlu je tiež priamym vzťahom k sebe samému.) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Pôst so sv. Ignácom

5_Ignac_P.Norman O´Neal SJTémy súvisiace s jedlom tiež tvoria súčasť duchovnej skúsenosti. Otázku  jedla a duchovnosti si už viacerí kládli a je súčasťou  klasických textov kresťanskej askézy. Ale ich perspektíva sa zdá dosť vzdialená mysleniu v našej dnešnej dobe. Napriek tomu je tu vždy  intuícia : Pôst sa zdá byť rehabilitovaný do praktického života v podobe kampaní za zdravie, pre estetiku tela, a najmä v kampaniach solidarity proti hladu vo svete. Nebude to však iba sociálna otázka, lebo aj keď možno sme citlivejší na sociálne nespravodlivosti, ak sa pozrieme do hĺbky problematiky jedla v súvislosti so spiritualitou, musíme si uvedomiť, že ide veľakrát o našu osobnú vnútornú nezriadenosť. Spôsob, akým sa sv. Ignác zaoberá touto otázkou nájdeme v   pravidlách, ako sa v budúcnosti správať pri jedení (DC. 210-217), ktoré jednohlasne indikujú : otázka pôstu v jedle sa týka rozlíšenia toho, čo je ťažké na posúdenie, toho, čo je prirodzene nie tak jasné.

Pravidlá, ako sa v budúcnosti sprá­­­­­vať pri jedení.

Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook16Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Katolícke noviny: Duchovná obnova

Dôvera v Boha odbúrava starosť o zajtrajšok

Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí z hľadiska všetkých troch základných perspektív nášho života. Na rovine prirodzenej či egocentrickej možno konštatovať, že bez zdravej seba­dô­very neexistuje mož­­nosť oprav-di­vého vnútorného pokoja a pre­ží­va­­­nia pocitu šťastia. Na rovine altruistickej je práve dôvera základom hlbokých a trvalých vzťahov. A nakoniec aj na rovine teocentrickej, o ktorej dôležitosti hovorí aj Sväté písmo, je dôvera základom autentického vzťahu k Bohu, ktorý spočíva v hlbokej sebaodovzdanosti a v spočinutí v Božom náručí.

Dôvera
zo psychologického hľadiska
Známy vývinový psychológ Erik H. Erikson vo svojej osemstupňovej vývinovej teórii zdôrazňuje, že „základná dôvera“ je prvou pečaťou, ktorú dieťa dostáva vo svojom vývine už počas prvého roka života. Táto pečať určuje kvalitu po celý zvyšok životnej dráhy človeka a ovplyvňuje jeho život na všetkých predchádzajúcich troch úrovniach. Dôvera ako základná predispozícia na úspešný život sa formuje predovšetkým vo vzťahu dieťaťa a mat­­ky, pričom kľúčovú úlohu tu zohráva permanentná prítomnosť matky a jej primeraná odpoveď na uspokojenie všetkých základných potrieb dieťaťa. Ak dieťa na rovine podvedomej, citovej prežije túto praktickú bezhraničnú starostlivosť a citovo blízku prítomnosť matky, v jeho podvedomí sa vytvorí základný psychický rámec, ktorý Erikson nazýva „základnou dôverou“……“ čítaj ďalej…

Zdielať na Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Katolícke noviny: Tip na obohatenie

Tip na obohatenie

Zdielať na Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky