Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Tri etapy duchovnej cesty

15Na ktorejkoľvek telesnej ceste sa berú do úvahy tri základné alebo podstatné veci: Prvou je miesto odkiaľ vychádzame; druhou je cieľ kam ideme; treťou je cesta, ktorá je v strede medzi týmito dvoma – začiatkom a koncom, a kráčajúc po nej, sa človek vzďaľuje od jednej a približuje sa k druhej. Tieto tri rovnaké veci môžeme mať na zreteli aj pri ceste k dokonalosti.

Prvou vecou je cieľ, ktorý sa snažíme získať a bod odkiaľ ideme, ktorý nie je iný než posledným cieľom, pre ktorý bol človek stvorený; ako sa to navrhuje z tohto dôvodu v Princípe a Fundamente Duchovných cvičení (por. DC 23) Pretože tak ako človek, ktorý musí kráčať, to prvé, čo si musí postaviť dopredu je bod a miesto kam ide; pretože od toho závisí, aby sa netúlal a nestratil na ceste; a podobne, aby nezablúdil na duchovnej ceste, to prvé na čo musí upriamiť oči, musí byť cieľ a jeho koniec. A ten nie je iný, ako sme hovorili, než posledný cieľ, pre ktorý bol človek stvorený. A cieľ, pre ktorý bol človek stvorený je, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi a prostredníctvom toho si spasil svoju dušu (por. DC 23) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook18Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

K akej nádeji nás povoláva Kristus?

(28. cezročná nedeľa, 15. októbra 2017) – Keď čítame Matúšovo evanjelium, vidíme ako Pán Ježiš prechádza z miesta na miesto a ako sa úporne snaží vysvetliť ľuďom, čo znamená Božie kráľovstvo a nový život v ňom, do ktorého aj nás pozýva. Koľko podobenstiev pritom používa: minulý týždeň to bola vinica a dnes zasa hovorí: Nebeské kráľovstvo je podobné svadobnej hostine. Nuž tak aj my teraz tu zídení prosme “Otca nášho Pána Ježiša Krista, nech nám osvieti oči mysle, aby sme vedeli, k akej nádeji nás povoláva” – ako sme túto modlitbu počuli v alelujovom verši. Veď celé Božie slovo, ktoré nám v dnešnú nedeľu predkladá Cirkev, hovorí o tejto nádeji: hovorí o hostine Božej láskavosti, ktorú nám pripravil náš Otec v nebi. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook15Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Rob všetko tak, ako keby to záviselo iba od teba, ale…

(7. októbra, 27. nedeľa) – Slovo ktoré sa najviac opakuje v čítaniach dnešnej nedele je slovo: vinica. O vinici sme čítali v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša a tiež v evanjeliu podľa Matúša. Nuž a čo predstavuje, čo symbolizuje slovo vinica? Aké posolstvo nám Boh adresuje dnes skrze toto slovo?

Nuž, ak by ste šli do vinárskeho kraja a spýtali sa vinára, čo si predstaví, keď počuje slovo vinica, tak by vám asi povedala dve veci:

  • Úroda, ktorú očakáva, a ktorú očakáva práve v tento čas,
  • Namáhavá práca okolo vinice – veď, kto má vinicu, dobre vie, že na jar ju treba najskôr okopať, potom ostrihať, uviazať, neskôr vyplieniť zálistky, viac krát do roka chrániť pred rozličnými škodcami, až nakoniec prichádza úroda, zber hrozna, oberačka.
  • Keď Pán Ježiš hovorí o vinici, tak vinica vždy symbolizuje náž život, náš svet: potom z toho vyplýva, že dnes nás Pán Ježiš pozýva k tomu, aby náš život sa stal úrodným, bohatým na dobré ovocie našich skutkov, avšak zároveň nás pozýva k námahe, úsiliu, tvrdej a zodpovednej práci na sebe Pokračovať v čítaní
Zdielať na Share on Facebook24Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Požadované dispozície, aby sme urobili voľbu podľa DC sv. Ignáca: Čistota motivácií

Sv. Ignác v 170 bode DC píše: „Je potrebné, aby všetky veci, o ktorých chceme robiť voľbu, boli indiferentné a dobré v sebe, a aby slúžili v medziach svätej hierarchickej Matky Cirkvi, a aby neboli zlé, ani nevzbudzovali odpor voči nej.“ Týmto chcel Ignác vyjasniť základný bod svojich Exercícií a tým je voľba. Ignác ku každej realite, o ktorej chce robiť voľbu, vyžaduje isté východiská, referencie (oporné body) a požaduje, aby sa zapísali – zachytili písomne. Toto všetko ho vedie k obozretnosti a nakoniec k uskutočneniu dobrej voľby.

Prvá dispozícia – čistota motivácií: Nie je dobré, aby sme vstúpili do procesu voľby s dvojeným alebo neúprimným aspektom, či motiváciou. Vec musí byť dobrá a v medziach toho ako to Ignác spomína v bode 170. Vyžaduje sa istá kvalita našich motivácií. Čistá a úprimná motivácia je základom pri každej voľbe. Vždy musíme hľadieť na cieľ, pre ktorý sme stvorení a nakoľko to záleží od nás, oko nášho úmyslu musí byť jednoduché. (por. DC 169) Znova a znova sa Ignác vracia v DC k priamosti, čestnosti a čistote motivácií, ktoré môžu podporiť našu voľbu. Taktiež hovorí o nečistote našich úmyslov. Čistý a priamy úmysel je nenahraditeľný pri voľbe a pri hľadaní Božej vôle. (por. DC 17, 174, 177, 179, 180-181, 184-189) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Princíp a fundament sv. Ignáca z Loyoly

  • Cieľ Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly – „zvíťaziť nad sebou a usporiadať svoj život“ …(DC 21).
  • Čo teda človek musí robiť? Existenciálna otázka. Čo musím robiť? Odkiaľ prichádzam? Prečo existujem? Aký je skutočný dôvod existencie človeka?
  • Odpoveď na tieto otázky je situované v PF (DC 23) – existenciálna odpoveď, ktorá odpovedá nielen na existenciu človeka, ale aj na existenciu vecí. Dôležitá formulácia, ktorá v sebe zahŕňa celý obsah DC. Pokračovať v čítaní
Zdielať na Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky