Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Tri etapy duchovnej cesty

15Na ktorejkoľvek telesnej ceste sa berú do úvahy tri základné alebo podstatné veci: Prvou je miesto odkiaľ vychádzame; druhou je cieľ kam ideme; treťou je cesta, ktorá je v strede medzi týmito dvoma – začiatkom a koncom, a kráčajúc po nej, sa človek vzďaľuje od jednej a približuje sa k druhej. Tieto tri rovnaké veci môžeme mať na zreteli aj pri ceste k dokonalosti.

Prvou vecou je cieľ, ktorý sa snažíme získať a bod odkiaľ ideme, ktorý nie je iný než posledným cieľom, pre ktorý bol človek stvorený; ako sa to navrhuje z tohto dôvodu v Princípe a Fundamente Duchovných cvičení (por. DC 23) Pretože tak ako človek, ktorý musí kráčať, to prvé, čo si musí postaviť dopredu je bod a miesto kam ide; pretože od toho závisí, aby sa netúlal a nestratil na ceste; a podobne, aby nezablúdil na duchovnej ceste, to prvé na čo musí upriamiť oči, musí byť cieľ a jeho koniec. A ten nie je iný, ako sme hovorili, než posledný cieľ, pre ktorý bol človek stvorený. A cieľ, pre ktorý bol človek stvorený je, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi a prostredníctvom toho si spasil svoju dušu (por. DC 23) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook8Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Pozvanie na duchovnú obnovu v malých spoločenstvách počas Veľkého pôstu

DOPátri jezuiti v Piešťanoch, pozývajú na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovnú obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, prípadne následne pokračujúcu 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX).

Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam).

Začiatok je spoločný, v sobotu 25. februára o 19.30 hod v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s následným pokračovaním v malých spoločenstvách nasledujúci týždeň.

Prihlásiť sa možno najneskôr do 19. februára 2017 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ, prípadne aj mailom: lslaninka@gmail, alebo telefonicky: 0915 055 401

Zdielať na Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Najčítanejšie články v roku 2016

cropped-bright_orange_sunset_stock_1_by_leeorr_stock-d663ha3-1
Web: Ignaciánska spiritualita v každodennom živote
Prehľad najčítanejších článkov v roku 2016
DECEMBER 2016
Prečo je kresťanská výchova v rodine dnes tak oslabená? – Homílie, (902)
Prečo je kresťanská výchova v rodine dnes tak oslabená? – 2. časť – Homílie, (555)
NOVEMBER 2016
Prečo sa Židom viac nedarí ich chrám postaviť? – Homílie, (1 092)
Nebo, peklo, očistec, posledný súd, reinkarnácia – Homílie, (676)
OKTÓBER 2016
Pýcha nie je hriech – Homílie, (2 037)
Psychický pocit viny – Psychológia a spiritualita, (651)

Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook10Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Koncept chudoby podľa sv. Ignáca z Loyoly – 2. časť

10Najdôležitejšie ustanovenia o chudobe

a) Prvý dôležitý bod bol rozdiel medzi „domami“ (od generalátu Františka Borju sa nazývali tieto domy „profesnými domami“, aby sa rozlíšili od noviciátnych) a „kolégiámi“. V domoch museli žiť formovaní jezuiti, ktorí pracovali v pastorácii. Tieto domy nemohli mať fundácie, ani pevné dôchodky pre ich udržiavanie alebo pre prácu. Všetci museli žiť z milodaru, ktorý dostávali spontánne od ľudí alebo v prípade nutnosti ho získali tým, že žobrali. Hovorí o tom Formula Inštitútu Regimini militantis Ecclesiae z 27. septembra 1540: „Keďže sme skúsili, že život, ktorý je čo najviac vzdialený od akejkoľvek nákazy chamtivosti a je čo najpodobnejší evanjeliovej chudobe, je radostnejší, rýdzejší a na povzbudenie ľudí vhodnejší, a keďže vieme, že náš Pán Ježiš Kristus svojim služobníkom, vyhľadávajúcim jedine Božie kráľovstvo, poskytne všetko, čo budú potrebovať na živobytie a ošatenie, nech všetci, aj ako jednotlivci aj ako celok, zložia sľub doživotnej chudoby. Pritom vyhlásia, že ani súkromne, ale ani spoločne nemôžu nadobudnúť na vydržiavanie Spoločnosti alebo aj na užívanie nijaké občianske vlastnícke právo na nehnuteľné majetky alebo dôchodky a či stále príjmy, ale že sa uspokoja, keď budú môcť užívať len to, čo dostanú na krytie životných potrieb.“ (Formula Inštitútu 1540, kapitola 4/7) Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook7Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Koncept chudoby podľa sv. Ignáca z Loyoly

10Chudoba tvorí jeden z prvoradých aspektov charizmy sv. Ignáca a celej Spoločnosti Ježišovej. Modelom formy jezuitského života a teda aj chudoby je Ježiš Kristus, ktorý učí a žije chudobu, a ktorý posiela apoštolov, prakticky bez ničoho, aby išli a hlásali evanjelium a žili z darov veriacich. Robotník si totiž mzdu zaslúži. (por. Mt 10, 5n) Ignaciánska chudoba nie je hodnotou samou v sebe a nemá nič dočinenia so stoickou sebestačnosťou, ale je účasťou na spásnej láske Krista, ktorý sa pre nás stal chudobným (2Kor 8, 9) a má svoje pokračovanie v apoštolskej láske.

Základné motívy ignaciánskej chudoby Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky