Ignaciánska spiritualita

V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Realista medzi svätými

5_Ignac_P.Norman O´Neal SJRealizmus, zmysel pre skutočnosť, nie sú postoje, ktoré sa spontánne spájajú so zbožnosťou a spiritualitou. U sv. Ignáca to môžeme a musíme urobiť. Môžeme ho označiť ako realistu medzi svätými, aj keď sa na počiatku jeho cesty nachádzali “pubertálne” a neskutočné sny o bláznivo pôsobiacich veľkých činoch. Väčšinou je Ignác skúpy na slová a “nechá hovoriť činy”, ale aj jeho reč poukazuje na jeho blízkosť ku skutočnosti: skúsenosť, skutky, skutočnosť, cieľ a prostriedky, “Boh vo všetkých veciach” sú pre neho dôležité pojmy. Predovšetkým jeho pohľad na Krista ako na “Pána a Stvoriteľa všetkých vecí” poukazuje na vieru, ktorá miluje zem /Karl Rahner SJ /.

Opísanie zážitku osvietenia, aký mal Ignác pri rieke Cardoner, dáva tušiť, akým základom bol tento zážitok pre celý jeho život a ako veľmi bol skrze neho pritiahnutý ku skutočnostiam viery a sveta. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook14Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Nie dlho trvajúce modlitby sú špecificky ignaciánske, ale…

27Ignácov život je presiaknutý stále trvajúcou modlitbou. Neustála modlitba pre neho znamená, že ho Boh vo všetkom priťahuje, a že je na neho upriamený: „Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.“ V „Zápiskoch zo života pútnika“ (Autobiografia) priznáva svoju ľahkosť spojiť sa s Bohom ….. je teraz väčšia ako kedykoľvek predtým v celom jeho živote. Vždy a v každú hodinu, keď chce nájsť Boha, aj ho nachádza.” ( Autobiografia 99 ). Nie dlho trvajúce modlitby sú špecificky ignaciánske, ale stále vnútorné úsilie kontaktovať sa s Bohom. Raz píše, že keby bola modlitba najvyššia, ako jediný spôsob spojenia sa s Bohom, potom by bola každá modlitba, ktorá by netrvala 24 hodín denne príliš krátka. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook36Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Čo sv. Ignác rozumie pod examenom?

16Ignác nikdy nedefinuje spytovanie svedomia. Skôr ide o duchovné cvičenie (DC 24-31.32.33-42.43.44). Ide o cvičenie, ktoré sa robí pred Bohom, v úctivom postoji, v modlitbe, vo vnútri dynamiky obrátenia s očami upretými na nápravu. Osoba, ktorá sa skúma, hľadá disponibilitu vlastného života, pokiaľ ide o božiu vôľu. Nie je to teda niečo patologické, ale pozorný pohľad do svojho vnútra. Ďalej ide o otázku, hľadanie, či pohľad – teda viac o duchovné cvičenie, než o terapiu. Ide o dynamiku obrátenia a evanjeliového nasledovania, o duchovnú citlivosť a jemnosť (forma modlitby).

nebezpečenstvo spytovania svedomia: je to veľmi hladký terén, keď hovoríme o spytovaní svedomia, lebo tam môžu byť zmiešané mnohé psychoneurózy, ktorých pôvod by mohol byť zmiešaný s náboženským problémom. O tejto skutočnosti nebolo veľa dobre literatúry. Veľa krát slúžila k tomu, aby sa vyhrotila obviňujúca tendencia, ktorá prešla až do depresie, či neurózy. Je preto dôležité obnoviť examen – cestu duchovného života. Ide teda o duchovné cvičenie, v ktorom sa exercitant usiluje hľadať a nájsť Božiu vôľu. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Rôzne spôsoby spytovania svedomia v Exercíciách

16Osobitné s každodenné spytovanie svedomia (DC 24-31) – toto spytovanie má dlhodobú kresťanskú tradíciu, siahajúcu až k otcom púšte. Ignác ho tiež používal od svojich prvých dní života v Manrese (Autobiografia 99). Dôležitosť akú mu dáva sv. Ignác je zaujímavá: opisuje ho hneď na začiatku DC.

  • v prvom rade ide o pozorný pohľad na vlastný život, na poriadok a to ako vložiť celú svoju vlastnú situáciu do rúk Boha. Ide v podstate o Princíp a Fundament a návrat k nemu.
  • v druhom rade ide o opakovanú techniku, čo je vlastné DC sv. Ignáca. Opakovanie je vždy náročné a ťažké a môže sa stať až rutinné a zaťažujúce.
  • ďalej sebakontrola – sebakontrola ako duchovné cvičenie.
  • napokon je to sebapozorovanie.

Všetky tieto štyri skutočnosti musia mať pred očami Boha a v podstate sa odvolávajú na Boha. Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0

Spytovanie svedomia v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca

16Ide jeden o základných pilierov v duchovnom učení sv. Ignáca. Sv. Ignáca veľmi zaujíma, aby osoba, ktorá si robí cvičenia vedela rýchlo vstúpiť do seba samého, do svojich vnútorných skúseností, aby vedela vstúpiť do dynamiky základných otázok, a tiež aby vedela rozpoznať Božiu prítomnosť – Boha, ktorého treba neustále v živote hľadať.

Sv. Ignác v Pravidlách, aby sme vycítili a spoznali rozličné hnutia (DC 313-327) v bode DC 319 píše, že keď je exercitant v stave neútechy, veľmi osoží proti nej reagovať a to tak, že sa viac modlíme, rozjímame, predlžujeme si spytovanie svedomia a nejakým vhodným spôsobom sa viac venujeme pokániu.

Duchovné cvičenia majú okrem iného aj pastorálnu, či duchovnú úlohu, v rámci ktorej spytovanie svedomia má veľmi významné miesto:

  • byť stále hľadajúcim v živote
  • starostlivosť o duchovné dispozície pre rozvoj kresťanského života
  • téma spytovania svedomia je prítomná v každej duchovnej skúsenosti DC – a teda v celom duchovnom živote
  • nech sa nachádzame v akejkoľvek životnej a duchovnej situácii, spytovanie svedomia je základným potrebným inštrumentom a prvou fázou rozlišovania

Pokračovať v čítaní

Zdielať na Share on Facebook14Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0
« Staršie príspevky